Reserverade belopp?

Några medlemmar har frågat om de verkligen är medlemmar denna termin eftersom terminsavgiften står som reserverat belopp hos banken. Sveriges Förenade Filmstudios (SFFs) kansli ansvarar för rekvirering av inbetalda avgifter från betaltjänsten Bambora Worldline. Under helgerna har det varit lägre bemanning på kansliet och visst unnar vi våra kollegor lite ledigt. Beloppet kommer att dras från allas konto inom kort.