Om Falkenbergs Filmstudio

Läs mer om filmstudion och hitta kontaktinformation till vår styrelse.

Föreningen

Falkenberg filmstudio ingår i Sveriges Förenade Filmstudios (SFF) som sköter filmbokningar, medlemskort och arrangerar temadagar och föreläsningar för medlemmar i filmstudion. Anmälningar till dessa arrangemang sker genom Falkenbergs filmstudio, vi annonserar dessa under information när det är aktuellt. SFF publicerar också tidskriften Filmrutan.

Filmstudions historia - så började vi

November 2008: Folkets Husföreningen i Falkenberg tar beslutet att lägga ned sin kvalitetsfilmvisning Bio Kontrast, som pågått sedan 1970-talet.

Inom ett par veckor har några filmentusiaster bildat en ny förening: Falkenbergs Filmstudio.

En interimsstyrelse bildas: Ordförande Ingmar Rolandsson, sekreterare Margareta Slavik, kassör Debbie Thompson, adjungerad som programråd Bengt Svensson.

Lokal och maskinist hyrs av Folkets Hus, filmer bokas genom Sveriges Förenade Filmstudios, bidrag söks hos Kultur och fritidsförvaltningen.

9 februari 2009: Falkenbergs Filmstudios första säsong startar på biograf Storan med visning av filmen ”I´m Not There”. Samtliga för lokalen möjliga 110 terminskort säljs den kvällen.

2011: Biograf Storan arrenderas ut till en teaterskola. Filmstudion blir hänvisad till Stadsteatern med 400 platser. Första terminen säljs 280 medlemskort. Medlemsantalet har sedan dess ökat till det optimala 370 till 400 personer per termin.

2013: Stadsbion har en ny arrendator, Eurostar, och får också digital teknik. Filmutbudet i Falkenberg ökar. Både kvalitetsfilm och kommersiella filmer får plats.

16 december 2014: Föreningen tilldelas Falkenbergs kommuns kulturpris.

Höstsäsong 2017: Verksamheten utökas med en andra visningslokal, Katrinebergs folkhögskolas biosalong med 50 platser i Vessigebro.

Höstsäsong 2019: Filmvisningen på Katrineberg läggs ned på grund av bekymmer med tekniken.

Hösten 2021: Nystart efter att coronapandemi satte stopp för vår och många andras verksamhet.

Kontakt

Här ser du information om vilka som sitter i filmstudions styrelse samt kontaktuppgifter.

Ordförande

Ingmar Rolandsson

Kassör

Debbie Thompson

Sekreterare

Margareta Slavik

Filmansvarig

Ingmar Rolandsson

Ledamot

Anders Gewert

Ledamot

Ulla Sundin Beck

Ledamot

Lenah Hulthen

Ledamot

Monica Sällström

Kontakt

Falkenberg filmstudio,